წყალი გამოუშვით, ფარჩაკებო! – ანუ 31 დეკემბრის ამბები

შარშან, „აკვანთან“ დაბმულს, ჰორმონებაშლილსა და მუცელში ყრუ ტკივილის მქონეს, მეგონა, რომ ყველაზე მოსაწყენი ახალი წელი მქონდა - მიუხედავად ნიკოლოზის ამქვეყნად მოვნილებისა. წელსაც არ აკლებს მოწყენილობა - სურდოთი გაბრუებული ვწერ ამ...