და თქვენი საყვრელი წიგნი რომელია?!

კარგი და ცუდი წიგნი არ არსებობს, არსებობს კარგი და ცუდი მკითხველიო, - ხომ გაგიგიათ? მთლად ასეც არაა, ჩემო ბატონებო. მკითხველსაც არაფერი ბრალი აქვს ამ შემთხვევაში. ყველაფრის თავი და თავი დროა....