როგორ დავფაროთ პრობლემური სესხი

საქართველოში დღითიდღე იზრდება ონლაინ სესხების მომხმარებელთა რიცხვი. ხშირია შემთხვევები, როდესაც სესხის პროვაიდერი კომპანიების მიერ დაკისრებულ მოვალეობას მსესხებლები პირნათლად ვერ ასრულებენ. ამიტომ, შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში პრობლემური სესხების საკითხი საკმაოდ მწვავედ დგას.

როდესაც მომხმარებელი დათქმულ ვადებში მინი სესხის დაფარვას ან გადავადებას ვერ ახერხებს, ან სულაც ავიწყდება გადახდა, მათ საშეღავათო დღეების გასვლის შემდეგ, ყოველდღიური ჯარიმები ერიცხებათ   და, შესაბამისად, გადასახდელი თანხის ოდენობაც ყოველდღიურად იზრდება. ჯარიმის პროცენტს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია თითონვე ადგენს და ის  კერძო ბანკის პროცენტთან შედარებით, მაღალია.

საქმე იმაშია, რომ ონლაინ სესხების გამცემი კომპანიები ბანკებისაგან განსხვავებით, სესხის გაცემის დროს არც პირის თავდებად ჩადგომას ითხოვენ და არც საგარანტიო ქონებას. შესაბამისად, რისკები მაღალია,  რაც ნიშნავს იმას, რომ პრობლემური სესხის არსებობის შემთხვევაში, მან კლიენტთის მიმართ  გარკვეული ზომები უნდა გაატაროს.

სესხის გადაუხდელობის დროს მომხმარებელს საკმაოდ დაბალპროცენტიანი ჯარიმა ერიცხება. ამასთანავე, ორგანიზაციის წარმომადგენელი უკავშირდება კლიენტს და უხსნის მისი სესხის მდგომარეობას და მოსალოდნელ შედეგებს. კომპანია კლიენტთან აწარმოებს მოლაპარაკებებს, იკვლევს გადაუხდელობის მიზეზებს, რასაც ინდივიდუალური, დიფერენციალური მიდგომისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს.

მიუხედავად იმისა, რომ ჯარიმის პროცენტი საკმაოდ დაბალია, დიდი ხნის გადაუხდელობის შემთხვევაში საბოლოოდ დასაბრუნებელი თანხა შეიძლება საგრძნობლად გაიზარდოს და დიდი შანსია, რომ მომხმარებელს კიდევ უფრო გაუჭირდეს მისი დაბრუნება.  იმ შემთხვევაში, როდესაც მსესხებელი ამომწურავ ინფორმაციას ფლობს საკუთარი მდგომარეობის შესახებ, მაგრამ ვადაგადაცილებულ სესხს მაინც რეაგირების გარეშე ტოვებს, იწყება სხვადასხვა იურიდიული პროცედურები, რაც საგრძნობლად ართულებს ვითარებას მომხმარებლისთვის. საგულისხმოა, რომ ონლაინ სესხების გამცემი კომპანიები მომხმარებლებს  ხელშეკრულებას სესხის აღებამდე წარუდგენენ და აწვდიან ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული  ვალდებულებების დარღვევა, იწვევს აღნიშნული ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ პასუხისმგებლობას.

რათა პრობლემური სესხი კიდევ უფრო დიდ „თავის ტკივილად“  არ გადაიქცეს, როგორც თქვენთვის, ასევე სესხის პროვაიდერი კომპანიისთვის, მომხმარებელს სთავაზობენ სესხის რესტრუქტურიზაციას. სესხის რესტრუქტურიზაციის შემთხვევაში,  ორგანიზაციას შეუძლია მომხმარებელს სესხის დაფარვის ადვილი და მისაღები გზა შესთავაზოს, რაც სესხის დაბრუნების ინდივიდუალურ გრაფიკს გულისხმობს. შედგება სპეციალური კომისია, რომელიც გადაწყვეტს საჭიროა თუ არა ინდივიდუალური გრაფიკის შეთავაზება და დადებითი პასუხის შემთხვევაში, ორგანიზაცია გაითვალისწინებს მომხმარებლის შესაძლებლობებს და შეადგენს ინდივიდუალურ გრაფიკს  მსესხებლის ინტერესების გათვალისწინებით. მომხმარებელს კი შეუძლია ამ შეთავაზებას დათანხმდეს ან უარი განაცხადოს და დაუყოვნებლივ დაფაროს დავალიანება. ამასთანავე, კლიენტებმა უნდა გაითვალისწინონ ისიც, რომ ინდივიდუალური გრაფიკის შედგენა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის უფლებაა და არა მოვალეობა, რას იმას ნიშნავს, რომ მომხმარებელს არ აქვს უფლება  ორგანიზაციას ინდივიდუალური გრაფიკის შედგენა მოთხოვოს.

გაითვალისწინეთ ყველა ფაქტორი, გამოიყენეთ uprocento sesxi  ეფექტურად და ნუ გაართულებთ სიტუაციას, როგორც თქვენთვის, ისე გამსესხებელი კომპანიისთვის.

unnamed

რატომ არის ხალხი დამოკიდებული ონლაინ სესხებზე

0006aar6

უამრავი მიზეზი არსებობს იმისა, თუ რატომ არის დამოკიდებული ხალხის უმრავლესობა ონლაინ სესხებზე, სწორედ დღეს გადავწყვიტეთ, რომ ერთხელ და საბოლოოდ განგვეხილa ეს არც თუ ისე მნიშნველოვანი საკითხი.

როგორც უკვე იცით, 21-ე საუკუნეში ონლაინ სესხების გამცემი კომპანიები საკმაოდ მომრავლებულია და ამის პირველი მიზეზი არის, რომ ბაზარზე მოთხოვნა საკმაოდ დიდია და სწორედ რამდენიმე მაგალითს მოვიყვან, რამ გამოიწვია ასეთი მძიმე მდგომარეობა.

ალბათ, ყველა დამენახმებით, რომ ჩვენი მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა გარკვეულწილად დამოკიდებულია ქვეყნის ეკონომიკური ბაზრის სიძლიერეზე, თუ საქართველოს შიდა და გარე ურთიერთობები შესუსტდება, რაღა თქმა უნდა, ეს ყველა პროცესი პირდაპირპროპორციულად აისახება ქვეყნის, მოსახლეობის მდგომარეობაზე. სწორედ იმიტომ, რომ არაა ჩვენს ქვეყანაში მრავლად სამუშაო ადგილები, ამიტომაც საკმაოდ დიდ რაოდენობას აღწევს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, რომლებიც იყენებენ ონლაინ სესხების სისტემას.

ალბათ, გიჩნდებათ კითხვა, თუ რატომაა ეს ყველაფერი ინტერნეტთან დაკავშირებული და არა სხვა სახის სისტემასთან. პასუხი ამ კითხვაზე საკმაოდ მარტივია, ონლაინის სერვისის მეშვეობით ძალიან ადვილად შეიძლება სესხის მიღებისა და გაცემის ოპერაციების შესრულება. მეორე მიზეზი, რომელიც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, არის სესხების დადებითი მხარე, რომელზეც ბევრი თქვენგანი არც კი საუბრობს. ის დროის განაკვეთი, რა პერიოდშიც მომხმარებელი სესხს ფარავს საკმაოდ დიდია, მაგალითად რომ ავიღოთ, ბაზარზე არსებობს ისეთი ორგანიზაციები, რომელთა სესხის დაფარვის ვადები უახლოვდება რამდენიმე წელს.

ეს ფაქტი იმაზე მეტყველებს, რომ ეს კონკრეტული პაკეტი გათვლილია მოსახლეობის ნებისმიერ წრეზე, განურჩევლად ფინანსური მდგომარეობისა. სტატიის ბოლოს კი მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო ისეთ მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს აინტერესებს. ალბათ, გიფიქრიათ, რაოდენ დიდია ადამიანის მოთხოვნილება დღესდღეობით, რადგან ასაკის ზრდასთან ერთად, იზრდება ჩვენი მოთხოვნილებები და ხშირ შემთხვევაში ფინანსური მდგომარეობა არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ეს ჩვენი ოცნებები / სურვილები მალევე . დროის უმოკლეს პერიოდში ავისურლოთ, შეიძლება ამა თუ იმ პიროვნებას ჰქონდეს გარკვეული ყოველთვიური შემოსავალი, მაგრამ არ აღემატებოდეს სასურველს, ამიტომაც ამ დროსაც შესაძლებელია გარკვეული თანხის სესხით გამოტანა და მისი გამოყენება, ოღონდ აუცილებლად გასათვალისწინებელია ამ სესხის დაფარვის პერიოდი, მაგრამ ზოგჯერ საქართველოში ძირითადად შემოსავლები გარკვეულ ზღვარს არ აღემატება, რაც საკმაოდ დიდ დისკომფორტს ქმნის და უჩენს ადამიანს იმის სურვილს, რომ მიმართოს ონლაინ სესხების საშუალებებს. მოკლედ და კონკრეტულად, თქვენ შეგიძლიათ, გამოიყენოთ Allsesxebi.ge და გააკეთოთ სწორი არჩევანი.

R

ონლაინ სესხები – ფინანსური აფიორა თუ საზოგადოების მასობრივი სიზარმაცის პრობლემა?

loan-cartoon

2016 წელს ონლაინ სესხების კომპანიები საგრძნობლად მომრავლდა, მიზეზი – როგორც მომხმარებლის მოთხოვნის გაზრდა, ასევე კარგი ფინანსური მოგებცაა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ კონკრეტული მომსახურების მომხმარებელთა 70% ონლაინ სესხების აკრძალვას ითხოვს, სტატისტიკა არ იკლებს და სურათი ნათელია – საზოგადოება მაშინ აპროტესტებს სწრაფ ონლაინ სესხებს, როდესაც შესატანი თანხა კვლავ ვერ გამოიმუშავა. პრობლემა ზოგადად როგორც ეკონომიკაში, ასევე ხალხის მენტალობაში და შრომისუნარიანობისა თუ შრომისმოყვარეობის დაქვეითებაშია.

Continue reading

კაცზე, რომელიც გვძულს – რუსოფობია

13903198_1160549814002927_378464026424182529_n

ამ უკანასკნელი ორი დღის განმავლობაში ჩემს სიახლეებში სულ შავდათუაშვილის ჟესტი ტრიალებდა. უფრო მეტი აქებდა, ზოგი – დემაგოგობდა, ზოგი – თავს იმართლებდა, ამიტომ და ამიტომო. ბევრი წავიკითხე, ბევრიც – დამეზარა. და ახლა, როცა 8 აგვისტომაც გადაიარა, ბრინჯაომაც, რუსეთის მიმართ ხალხის მკაფიო აგრესიამაც (რასაც ყოველდღე, ყოველწამს ვგრძნობ) და მშვიდად ვზივარ ვორდპრესის ფანჯარასთან, ვუსმენ Fly me to the Moon-ს და ღამის სიწყნარით ვარ მონუსხული, თავისუფლად შემიძლია გავააანალიზო გასული ორი დღე და 8 წლის წინანდელი ამბები. 

Continue reading

ნუცას ამბებით გაჟღენთილი სერიალი – პირველი სეზონის შთაბეჭდილებები

ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი პირველი შეფასება, როდესაც 8 ივნისს ”ფორმულა კრეატივის” ახალი სერიალი ”ხელოვნური სუნთქვა” ვნახე. ვერ გეტყვით, რომ ძალიან დიდი მოლოდინი მქონდა. თავიდან, როცა რუსთავი 2-ზე ბალახზე გაწოლილი პატარა გოგოს მონაკვეთს ატრიალებდნენ, ალუზიურად ”ბინდის საგის” ემოცია დამიტოვა და გავატარე. ყურების დიდი სურვილი არ გამჩენია. 

Continue reading